Conducerea L.S. ETH

2023 - 2024

Conducerea L.S. ETH

2023 - 2024

Consiliul Director

Președinte

Președinte L.S. ETH

Vlad Bernad

◉ Asigură conducerea directă a asociaţiei;
◉ Reprezintă L.S. ETH în relaţiile cu mass-media.
◉ Reprezintă asociaţia în relaţiile cu membrii acesteia, precum şi cu alte organizaţii şi persoane din ţară şi din străinătate şi în faţa conducerii Facultăţii;
Vlad Bernad

Vicepreședinte

Vicepreședinte L.S. ETH

Alexandru Matei

◉ Îndrumă coordonatorii de proiecte pentru buna desfăşurare a proiectelor;
◉ Supervizează toate departamentele, proiectele în derulare şi persoane din ţară şi din străinătate şi în faţa conducerii Facultăţii IEEIA;
Alexandru Matei

Secretar

Secretar L.S. ETH

Maria Relea

◉ Întocmeşte procesele verbale la şedinţele AG şi CD;
◉ Pune la dispoziţia membrilor folosind canalele de comunicare interne informaţii de interes general;
Maria Relea

Directorii de Departamente

Resurse Umane

Director Dep. Resurse Umane L.S. ETH

Paul Laurenţiu Vârgă

Întocmeşte o bază de date cu evidenţa membrilor activi, inactivi, fondatori, de onoare, corespondenţi, colaboratori;
◉ Identifică conflictele care există în interiorul L.S. ETH și rezolvă conflictele relaţionale problemelor de comunicare, motivare, adaptare etc.;
Evaluează periodic membrii din punct de vedere al activităţii, implicării şi disciplinei;
Crearea şi menţinerea unui mediu de lucru echilibrat, în concordanţă cu obiectul de activitate al L.S. ETH;
Paul Laurenţiu Vârgă

Promovare

Director Dep. Promovare

Loredana Prisecaru

◉ Se ocupă direct, împreuna cu echipa, de promovarea atat online cat si offline a evenimentelor L.S. ETH și promovarea
imaginii L.S. ETH;
◉ Elaborează strategia organizației de marketing și promovarea evenimentelor;
◉ Se ocupă de activitatea social-media;
◉ Colaborează direct cu Directorul Departamentului D&M pentru realizarea
graficii de promovare atât online cât și offline;
Loredana Prisecaru

Logistică

Director Dep. Logistică

Ştefan Alexandroaia

◉ Asigură, împreună cu echipa, toată partea de Logistica la evenimentele asociației;
◉ Planifică și coordonează necesarul de materiale/ produse la evenimentele organizate de L.S. ETH;
◉ Ține evidența obiectelor de inventar împreună cu Secretarul asociației; 
Ştefan Alexandroaia

Proiecte & Fundraising

Director Dep. Proiecte & F.R. L.S. ETH

Paula Darie

◉ Coordonatorul departamentului răspunde de elaborarea proiectelor şi obiectivelor acestora, de identificarea surselor de finanţare, scrierea și depunerea proiectelor accesând surse de finanțare în colaborare cu Consiliul Director și Directorii de Departamente;
◉ Căutare de sponsori, realizarea unei baze de date cu aceștia și menținerea contactelor și relațiilor cu aceștia;
◉ Asigură finanțarea evenimentelor derulate de ligă prin sponsorizări și colaborări;
◉ Concepe oferta de colaborare pentru sponsori, la fiecare eveniment; 
Paula Darie

Social-Educațional

Director Dep. Social-Educațional L.S. ETH

Marius Andrei Siminicianu

◉ Elaborarea planului de activităţi educaționale;
◉ Evaluarea proiectelor derulate în colaborare cu instituțiile de învățământ (Caravana IEEIA, concursuri studențești, workshop-uri);
◉ Menţine contactul cu studenţii din Consiliul Facultăţii, Senatul Universităţii, prezintă la şedinţele AG un raport de informare
după fiecare şedinţă a organismului respectiv;
◉ Se ocupă de partea de Divertisment – Trupa de umor,
Trupele de dans și corul organizației; 
Marius Andrei Siminicianu

Design & Media

Director Dep. Design & Media L.S. ETH

Andrei Dospinescu

◉ Coordonează realizarea de grafică pentru materialele promoționale și de promovare a organizației (afișe, flyere, bannere etc);
◉ Realizarea materialelor de promovare (atât suportul digital cât şi suportul material) a proiectelor şi evenimentelor organizate de L.S. ETH (afișe, fluturaşi, mape de prezentare, prezentări, montaje video etc.);
◉ Conlucrează în special cu Departamentul de Promovare al L.S. ETH,
 dar şi cu membrii CD; 
Andrei Dospinescu

Cenzor

Cenzor L.S. ETH

Cerasela Marieta Arcana

◉ Supervizează activitatea realizată de către toți membrii din conducere și oferă suport moral.
◉ Verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;·
Cerasela Marieta Arcana

Președinte

Președinte L.S. ETH

Vlad Bernad

◉   Asigură conducerea directă a asociaţiei;
◉   Reprezintă L.S. ETH în relaţiile cu mass-media.
◉  Reprezintă asociaţia în relaţiile cu membrii acesteia, precum şi cu alte organizaţii şi persoane din ţară şi din străinătate şi în faţa conducerii Facultăţii;
Vlad Bernad

Vicepreședinte

Vicepreședinte L.S. ETH

Alexandru Matei

◉ Îndrumă coordonatorii de proiecte pentru buna desfăşurare a proiectelor;
◉ Supervizează toate departamentele, proiectele în derulare şi persoane din ţară şi din străinătate şi în faţa conducerii Facultăţii IEEIA;
Alexandru Matei

Secretar

Secretar L.S. ETH

Maria Relea

◉ Întocmeşte procesele verbale la şedinţele AG şi CD;
◉ Pune la dispoziţia membrilor folosind canalele de comunicare interne informaţii de interes general;
Maria Relea

Resurse Umane

Director Dep. Resurse Umane L.S. ETH

Paul Laurenţiu Vârgă

Întocmeşte o bază de date cu evidenţa membrilor activi, inactivi, fondatori, de onoare, corespondenţi, colaboratori;
◉ Identifică conflictele care există în interiorul L.S. ETH și rezolvă conflictele relaţionale problemelor de comunicare, motivare, adaptare etc.;
Evaluează periodic membrii din punct de vedere al activităţii, implicării şi disciplinei;
Crearea şi menţinerea unui mediu de lucru echilibrat, în concordanţă cu obiectul de activitate al L.S. ETH;
Paul Laurenţiu Vârgă

Promovare

Director Dep. Promovare

Loredana Prisecaru

◉ Se ocupă direct, împreuna cu echipa, de promovarea online și offline a evenimentelor L.S. ETH și promovarea imaginii L.S. ETH;
◉ Elaborează strategia organizației de marketing și promovarea evenimentelor;
◉ Se ocupă de activitatea social-media;
◉ Colaborează direct cu Directorul Departamentului D&M pentru realizarea graficii de promovare atât online, cât și offline;
Loredana Prisecaru

Logistică

Director Dep. Logistică

Ştefan Alexandroaia

◉ Asigură, împreună cu echipa, toată partea de Logistica la evenimentele asociației;
◉ Planifică și coordonează necesarul de materiale/ produse la evenimentele organizate de L.S. ETH;
◉ Ține evidența obiectelor de inventar împreună cu Secretarul asociației; 
Ştefan Alexandroaia

Proiecte & Fundraising

Director Dep. Proiecte & F.R. L.S. ETH

Paula Darie

◉ Coordonatorul departamentului răspunde de elaborarea proiectelor şi obiectivelor acestora, de identificarea surselor de finanţare, scrierea și depunerea proiectelor accesând surse de finanțare în colaborare cu Consiliul Director și Directorii de Departamente;
◉ Căutare de sponsori, realizarea unei baze de date cu aceștia și menținerea contactelor și relațiilor cu aceștia;
◉ Asigură finanțarea evenimentelor derulate de ligă prin sponsorizări și colaborări;
◉ Concepe oferta de colaborare pentru sponsori, la fiecare eveniment; 
Paula Darie

Social-Educațional

Director Dep. Social-Educațional L.S. ETH

Marius Andrei Siminicianu

◉ Elaborarea planului de activităţi educaționale;
◉ Evaluarea proiectelor derulate în colaborare cu instituțiile de învățământ (Caravana IEEIA, concursuri studențești, workshop-uri);
◉ Menţine contactul cu studenţii din Consiliul Facultăţii, Senatul Universităţii, prezintă la şedinţele AG un raport de informare
după fiecare şedinţă a organismului respectiv;
◉ Se ocupă de partea de Divertisment – Trupa de umor,
Trupele de dans și corul organizației; 
Marius Andrei Siminicianu

Design & Media

Director Dep. Design & Media L.S. ETH

Andrei Dospinescu

◉ Coordonează realizarea de grafică pentru materialele promoționale și de promovare a organizației (afișe, flyere, bannere etc);
◉ Realizarea materialelor de promovare (atât suportul digital cât şi suportul material) a proiectelor şi evenimentelor organizate de L.S. ETH (afișe, fluturaşi, mape de prezentare, prezentări, montaje video etc.);
◉ Conlucrează în special cu Departamentul de Promovare al L.S. ETH,
 dar şi cu membrii CD; 
Andrei Dospinescu

Cenzor

Cenzor L.S. ETH

Cerasela Marieta Arcana

◉ Supervizează activitatea realizată de către toți membrii din conducere și oferă suport moral.
◉ Verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;·
Cerasela Marieta Arcana

„Împreună vom reuși!”

Vorbe de la "bătrâni"

(Alumni ETH)